Novozavjetni grčki II

Upis u ciklus predavanja (…)

UPISI ZAVRŠENI

Postupak upisa:
Polaznik upisuje ciklus predavanja putem obrasca prijave.

Uvijet upisa:
Odslušan ciklus predavanja Novozavjetni grčki jezik I

Ostvarena naobrazba:
Po završetku ciklusa , polaznik prima Potvrdu za uspješno odslušana predavanja Novozavjetni grčki jezik II koju službeno izdaje Biblijski institut.

Cijena:
300,00 kn

Prijava:
molimo sve zainteresirane da se prijave do

Raspored predavanja:

Mjesto održavanja:
Prostor čitaonice Biblijskog insituta u Gajevoj 9a, II. kat, Zagreb.

Uvodno predavanje:

O programu

Novi zavjet izvorno je pisan u prvom stoljeću grčkim koine jezikom. Zvali su ga koine dialektos (κοινὴ διάλεκτος), što znači „zajednički dijalekt“. Govorio se po cijelom Rimskom Carstvu (čitavo mediteransko područje). Bio je to jezik za svakodnevnu komunikaciju čija je popularnost pridonijela snažnom širenju kršćanstva u prvih nekoliko stoljeća. Bio je to najrašireniji međunarodni jezik. Vrlo je sličan suvremenom grčkom jeziku, a gramatika je vrlo slična gramatici hrvatskog jezika.

Opis tečaja:

 • Proučavanje napredne gramatike, rječnika i sintakse
 • Osnovne analize pojedinih Novozavjetnih redaka
 • Povijesni kontekst prijenosa i čuvanja rukopisnih kopija grčkog Novog zavjeta do novog vijeka
 • Tradicije prevođenja Novog zavjeta na moderne jezike temeljene na grčkim predlošcima
 • Program se sastoji od predavanja i vježbi na satu te samostalnog rada polaznika.

  Ishodi učenja:

  • Polaznik će steći napredne vještine čitanja, pisanja i analize redaka novozavjetnog grčkog teksta kroz svladavanje gramatike, sintakse, vokabulara i korištenje dostupnih online pomagala za analizu teksta.

  Pregled i plan rada

  • Prvi i drugi aorist indikativ aktiv i medij
  • Aorits i futur indikativ pasiv
  • Imenice i pridjevi treće deklinacije
  • Brojevi
  • Kontraktni glagoli
  • Atematski (μι) glagoli
  • Participi
  • Optativ
  • Imperativ i infinitiv
  • Perfekt
  • Tekstualni kriticizam i povijesna pozadina Novozavjetnih rukopisa