Hrvatski psaltir

Hrvatski psaltir je projekt Centra za biblijska istraživanja (CBI) prikupljanja povijesnih prijevoda biblijskih Psalama na hrvatskom jeziku. Ti će se prijevodi transkribirati iz izvornih rukopisa. Neki od tih prijevoda načinjeni su ali nisu nikada bili objavljeni, (npr. Antun Vranić ili Ignac Kristijanović), i ti će se rukopisi transkribirati i objaviti svaki zasebno, tako da će svi na kraju činiti cjelinu, Hrvatski psaltir.

Druga skupina u Hrvatskom psaltiru su prijevodi koji su bili objavljeni ali nisu u novije doba reprintirani (npr. Luka Bračanin, Bartol Kašić, Ivan Matija Škarić) pa nisu dostupni široj i stručnoj javnosti. Ti bi se rukopisi prilagodili suvremenim pravopisnim konvencijama, bez zadiranja u sam jezik prijevoda.

Treća skupina prijevoda su prijevodi nastali na gradišćanskom hrvatskom standardnom jeziku. Iako se ne radi o povijesnom prijevodu, držimo da bi reprint takvog izdanja pridonio razumijevanju širine i bogatstva tradicije hrvatskog biblijskog prevođenja i upoznavanju varijeteta na koje se prevodilo.

Svako od tih izdanja biti će popraćeno glosarom manje poznatih riječi i biblijskih imena, te stručnim kritičnim tekstovima i znanstvenim aparatom u kojem će biti razložene povijesne okolnosti nastanka prijevoda. Također, biti će razložene osobine prijevoda u odnosu na teologiju biblijskih Psalama i hebrejskog izvornika, jezično-stilske osobitosti teksta, kao i tekstološka načela transkribiranja i priređivanja.

Donacija

 

Do sada su izdana četiri prijevoda knjige Psalama:

1) Prijevod: Antun Vranić (1816.)
Godina izdavanja: 2017.
Jezik prijevoda: kajkavski

2) Prijevod: Gradišćanski hrvatski jezik (2014.)
Godina izdavanja: 2018.
Jezik prijevoda: suvremeni gradišćanski hrvatski jezik

3) Prijevod: Luka Polovinić – Bračanin (1598.)
Godina izdavanja: 2020.
Jezik prijevoda: čakavsko-štokavski

4) Prijevod: fra Silvije Grubišić (1975.)
Godina izdavanja: 2021.
Jezik prijevoda: suvremeni hrvatski