Biblijski hebrejski II

Upis u ciklus predavanja (2023)

Postupak upisa:
Polaznik upisuje ciklus predavanja putem obrasca prijave.

Uvijet upisa:
Odslušan ciklus predavanja Biblijski hebrejski I

Rok za prijavu:
Četvrtak 15. 02. 2024.

Prvo predavanje:
17. 02. 2024.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku ciklusa, polaznik prima Potvrdu za uspješno odslušana predavanja Biblijski hebrejski II koju službeno izdaje Biblijski institut.

Cijena i plaćanje:
55 € (414.40 kn)

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj Biblijskog hebrejskog II (2023)

O programu

Svrha:
Tečaj biblijskog hebrejskog jezika II. namijenjen je vjernicima koji žele produbiti svoje znanje o kršćanskoj vjeri i/ili se bolje osposobiti za određeni vid služenja; produbiti i upotpuniti poznavanje i razumjevanje Svetog pisma u izvornom jeziku.

Opis programa:

 • Tečaji biblijskog hebrejskog jezika II. sastoji se od predavanja, vježbi prevođenja i samostalnih zadataka.
 • Po završetku pojedinog tečaja polaznik prima potvrdu o uspješno završenom tečaju, uz uvjet da je odslušano najmanje 2/3 satnice tečaja.
 • Nastava za pojedini tečaj izvodi se u prostorijama čitaonice Biblijskog instituta (Gajeva 9a, Zagreb) jedna subota mjesečno, 3 školska sata (uz pauzu) u jutarnjim terminima.
 • Tečaji nisu akreditirani.

Ishodi učenja:
Po završetku tečaja biblijski hebrejski jezik II, polaznik će biti u stanju s razumijevanjem izvršiti cjelovitu analizu (jezičnu, sintaktičku i teološku) biblijskog teksta.

Raspored predavanja:

 • 17. 02. 2024.
 • 24. 02. 2024.
 • 09. 03. 2024.
 • 16. 03. 2024.
 • 23. 03. 2034.
 • 06. 04. 2024.
 • 13. 04. 2024.
 • 20. 04. 2024.
 • 11. 05. 2024.

Mjesto održavanja:
Prostor čitaonice Biblijskog insituta u Gajevoj 9a, II. kat, Zagreb

Pregled i plan rada

Lekcija 1:

 • Glagoli – (i) glagolska vremena, (ii) glagolski oblici, (iii) trokorjenski sustav. Uvod.
 • Glagoli – pravilni i nepravilni.
 • Glagoli – glagolska vremena: perfekt, imperfekt – u glagolskom obliku: Qal
 • Ponavljanje i vježbe: čitanje tekstova

Lekcija 2:

 • Nifal, Piel
 • Ponavljanje i vježbe: Qal perfekt i Qal imperfekt

Lekcija 3:

 • Hifil i Hitpael
 • Ponavljanje i vježbe: Qal perfekt i Qal imperfekt
 • Ponavljanje i vježbe: čitanje

Lekcija 4:

 • Nepravilni glagoli. (i) ponavljanje faktora nepravilnosti u nepravilnih glagola, (ii) PAL mnemonička formula i grupacije nepravilnih glagola.
 • Pe Nun glagoli

Lekcija 5:

 • Nepravilni glagoli. Faktor nepravilnosti u Ayin Waw i Ayin Yod
 • Ayin Waw i Ayin Yod. Perfekt i imperfekt

Lekcija 6:

 • Volitivni oblici – imperativ, kohortativ i jusiv – tvorba i značenje ovih oblika
 • Primjeri u tekstovima

Lekcija 7:

 • Nepravilni glagoli. Faktor nepravilnosti u Pe Yod i Pe Waw glagola
 • Primjeri u tekstovima

Lekcija 8:

 • Particip i infinitiv
 • Primjeri u tekstovima