Donacije

Donacije

Donacije možete uplatiti na naš žiro-račun: IBAN HR6423600001101947154

Svrha uplate: Donacija za CBI