Gajeva 9a, 10 000 Zagreb
+385 (0)1 48 27 291
cbi@bizg.hr

Donacije

Donacije

Donacije možete uplatiti na naš žiro-račun: IBAN HR6423600001101947154

Svrha uplate: Donacija za CBI