Biblijski hebrejski II

O programu

Svrha:
Tečaj biblijskog hebrejskog jezika II. namijenjen je vjernicima koji žele produbiti svoje znanje o kršćanskoj vjeri i/ili se bolje osposobiti za određeni vid služenja; produbiti i upotpuniti poznavanje i razumjevanje Svetog pisma.

Opis programa:

  • Tečaji biblijskog hebrejskog jezika II. sastoji se od predavanja, vježbi prevođenja i samostalnih zadataka.
  • Po završetku pojedinog tečaja polaznik prima potvrdu o uspješno završenom tečaju, uz uvjet da je odslušano najmanje 2/3 satnice tečaja.
  • Nastava za pojedini tečaj izvodi se u prostorijama čitaonice Biblijskog instituta (Gajeva 9a, Zagreb) jedna subota mjesečno, 3 školska sata (uz pauzu) u jutarnjim terminima.
  • Tečaji nisu akreditirani.

Ishodi učenja:
Po završetku tečaja biblijski hebrejski jezik II, polaznik će biti u stanju s razumijevanjem izvršiti cjelovitu analizu (jezičnu, sintaktičku i teološku) biblijskog teksta.

Upis u program

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca Upisni list na osnovu kojeg se polazniku ispostavlja račun za tečaj.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja biblijskog hebrejskog jezika II.

Cijena i plaćanje:
Cijena 200,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Biblijskog instituta: IBAN HR6423600001101947154

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj biblijskog hebrejskog II