Novozavjetni grčki

O programu

Novi zavjet izvorno je pisan u prvom stoljeću grčkim koine jezikom. Zvali su ga koine dialektos, što znači „zajednički dijalekt“. Govorio se po cijelom Rimskom Carstvu (čitavo mediteransko područje). Bio je to jezik za svakodnevnu komunikaciju čija je popularnost pridonijela snažnom širenju kršćanstva u prvih nekoliko stoljeća. Bio je to najrašireniji međunarodni jezik. Vrlo je sličan suvremenom grčkom jeziku, a gramatika je vrlo slična gramatici hrvatskog jezika.

Trajanje tečaja:

Dvanaest predavanja, svaki četvrtak od 18:00-20:00 sati

Opis tečaja:

  • Početno proučavanje grčkog jezika Novog zavjeta, gdje se uči čitanje i pisanje te osnovni vokabular i gramatika, s ciljem osposobljavanja polaznika za prepoznavanje riječi na izvornom jeziku.
  • Program se sastoji od predavanja i vježbi na satu te samostalnog rada polaznika.

Ishodi učenja:

  • Polaznik će steći osnovne vještine čitanja, pisanja i analize riječi novozavjetnog grčkog teksta kroz svladavanje abecede, pisanja, gramatike, vokabulara, karakteristika jezika i korištenja pomagala.

Upis u program

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca Upisni list na osnovu kojeg se polazniku ispostavlja račun za tečaj.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja novozavjetnog grčkog I.

Cijena i plaćanje:
Cijena 200,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Biblijskog instituta: IBAN HR6423600001101947154

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj novozavjetnog grčkog I