Biblijski hebrejski II

Tečajevi Centra biblijskih istraživanja, odjela Biblijskog instituta, su prepoznati po kvaliteti i akreditirani od strane Europskog vijeća za teološke studije (ECTE – The European Council for Theological Education, bivši  EEAA – The European Evangelical Accrediting Association)

Upis u ciklus predavanja (…)

UPISI ZAVRŠENI

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca prijave.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja Biblijskog hebrejskog jezika II koju službeno izdaje Biblijski institut.

Cijena i plaćanje:
Cijena 400,00 kn.

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj Biblijskog hebrejskog II

O programu

Svrha:
Tečaj biblijskog hebrejskog jezika II. namijenjen je vjernicima koji žele produbiti svoje znanje o kršćanskoj vjeri i/ili se bolje osposobiti za određeni vid služenja; produbiti i upotpuniti poznavanje i razumjevanje Svetog pisma u izvornom jeziku.

Opis programa:

 • Tečaji biblijskog hebrejskog jezika II. sastoji se od predavanja, vježbi prevođenja i samostalnih zadataka.
 • Po završetku pojedinog tečaja polaznik prima potvrdu o uspješno završenom tečaju, uz uvjet da je odslušano najmanje 2/3 satnice tečaja.
 • Nastava za pojedini tečaj izvodi se u prostorijama čitaonice Biblijskog instituta (Gajeva 9a, Zagreb) jedna subota mjesečno, 3 školska sata (uz pauzu) u jutarnjim terminima.
 • Tečaji nisu akreditirani.

Ishodi učenja:
Po završetku tečaja biblijski hebrejski jezik II, polaznik će biti u stanju s razumijevanjem izvršiti cjelovitu analizu (jezičnu, sintaktičku i teološku) biblijskog teksta.

Raspored predavanja:

Mjesto održavanja:
Prostor čitaonice Biblijskog insituta u Gajevoj 9a, II. kat, Zagreb

Pregled i plan rada

Lekcija 1:

 • Glagoli – (i) glagolska vremena, (ii) glagolski oblici, (iii) trokorjenski sustav. Uvod.
 • Glagoli – pravilni i nepravilni.
 • Glagoli – glagolska vremena: perfekt, imperfekt – u glagolskom obliku: Qal
 • Ponavljanje i vježbe: čitanje tekstova

Lekcija 2:

 • Nifal, Piel
 • Ponavljanje i vježbe: Qal perfekt i Qal imperfekt

Lekcija 3:

 • Hifil i Hitpael
 • Ponavljanje i vježbe: Qal perfekt i Qal imperfekt
 • Ponavljanje i vježbe: čitanje

Lekcija 4:

 • Nepravilni glagoli. (i) ponavljanje faktora nepravilnosti u nepravilnih glagola, (ii) PAL mnemonička formula i grupacije nepravilnih glagola.
 • Pe Nun glagoli

Lekcija 5:

 • Nepravilni glagoli. Faktor nepravilnosti u Ayin Waw i Ayin Yod
 • Ayin Waw i Ayin Yod. Perfekt i imperfekt

Lekcija 6:

 • Volitivni oblici – imperativ, kohortativ i jusiv – tvorba i značenje ovih oblika
 • Primjeri u tekstovima

Lekcija 7:

 • Nepravilni glagoli. Faktor nepravilnosti u Pe Yod i Pe Waw glagola
 • Primjeri u tekstovima

Lekcija 8:

 • Particip i infinitiv
 • Primjeri u tekstovima