Prijevod: fra Silvije Grubišić (1975)

IMPRESSUM

Biblioteka
BIBLICA CROATICA

Niz
PSALMI

Glavni urednik
Danijel Berković

Uredništvo
Boris Beck, Danijel Berković, Nino Brozinčević

Preveo
Fra Silvije Grubišić

Urednik ovog izdanja
Nino Brozinčević

Korektura
Nino Brozinčević

Prijelom
Filip Vacek

Dizajn naslovnice
Iva Đaković

Tajnica uredništva
Monika Bajić

Tisak
Cro Graf, Jablanovec

Izdavač
Biblijski institut Zagreb

Za izdavača
Perry L. Steep

Godina izdanja
2021.

Uvodna riječ

Pred vama je četvrti svezak još jednoga hrvatskog prijevoda biblijske knjige Psalama u okviru projekta pod nazivom Hrvatski Psaltir. Cilj je tog pothvata, koji je započeo 2016. godine, u svescima i u izdavačkom nizu iznijeti na svjetlo dana neke od mnogih hrvatskih prijevoda biblijskog Psaltira. Riječ je o povijesnim prijevodima koji u jezičnom smislu uglavnom ne slijede hrvatski standardni jezik nego pripadaju nekoj od raznorodnih hrvatskih jezičnih inačica. Nakana je Hrvatskog Psaltira jednom godišnje objaviti jedan svezak ovih hrvatskih prijevoda Psalama. Prvi svezak, objavljen 2017. godine, ujedno je i prvotisak rukopisnog prijevoda Antuna Vranića iz 1816. godine u kajkavskoj jezičnoj inačici hrvatskoga jezika. Drugi je svezak ugledao svjetlo dana 2018. godine, ovaj puta u prijevodu iz 2014. godine koji pripada jezičnoj varijanti gradišćansko-hrvatskog jezika. Treći je svezak objavljen 2020. godine s prijevodom fra Luke Bračanina iz 1598. godine u čakavskoj inačici. Četvrti svezak Psaltira koji sada objavljujemo prijevod je fra Silvija Grubišića i pomalo odskače od prethodno objavljenih povijesnih hrvatskih prijevoda te pripada hrvatskoj jezičnoj varijanti izvan hrvatskoga standardnog jezika. Koji je dakle razlog tome što smo se odlučili objaviti prijevod fra Silvija Grubišića iz 1975. godine? Povod je tome dvojake naravi. Prvo, fra Silvije Grubišić je kao biblijski prevoditelj izuzetno malo istraživan, proučavan i nedovoljno (pre)poznat, iako se njegov prijevod Petoknjižja nalazi u tzv. Zagrebačkoj Bibliji u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Od hrvatskih biblijskih prevoditelja samo se nekolicina redovito spominje, a Grubišić nije među njima. Drugi razlog objavljivanja ovog prijevoda leži u tome što je on u odnosu na mnoge druge hrvatske prijevode vrlo osobit, neuobičajen, sa svojim prevodilačkim rješenjima i leksikom za prosječnog čitatelja čak pomalo i šokantan. Zamjetna je i zapanjujuća bliskost s hebrejskim izvornikom, unatoč nekim upitno obrazloženim tvrdnjama o tome kako Grubišić nije prevodio s izvornika. S obzirom na to da je Grubišićev rad nedovoljno istražen, ovakve ocjene mogu se doimati nepreciznima. Iz tog HGPs.indb 7 14/10/2021 21:01:49 razloga, izdavanjem ovog prijevoda Psaltira želimo ponuditi mali doprinos pomnijem i sustavnijem istraživanju rada ovoga biblijskog prevoditelja.