Novozavjetni grčki I

Tečajevi Centra biblijskih istraživanja, odjela Biblijskog instituta, su prepoznati po kvaliteti i akreditirani od strane Europskog vijeća za teološke studije (ECTE – The European Council for Theological Education, bivši  EEAA – The European Evangelical Accrediting Association)

Upis u program (zimski semestar 2020/2021)

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca prijave.

Uvijet upisa:
nema

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja novozavjetnog grčkog I koju službeno izdaje Biblijski institut.

Cijena i plaćanje:
Cijena 200,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Biblijskog instituta: IBAN HR6423600001101947154

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj Novozavjetnog grčkog I

Prijava: molimo sve zainteresirane da se prijave do 15. listopada.

Raspored predavanja: predavanja se održavaju svaki drugi četvrtak (ili petak, točan dan će biti određen nakon završetka upisa) od 17:00 do 19:00 sati.

Mjesto održavanja: prostor čitaonice Biblijskog insituta u Gajevoj 9a, Zagreb

Početak tečajeva: tečaj počinje 23. listopada 2020.

O programu

Tečajevi Centra biblijskih istraživanja, odjela Biblijskog instituta, su prepoznati po kvaliteti i akreditirani od strane Europskog vijeća za teološke studije (ECTE – The European Council for Theological Education, bivši  EEAA – The European Evangelical Accrediting Association – EEAA)

Novi zavjet izvorno je pisan u prvom stoljeću grčkim koine jezikom. Zvali su ga koine dialektos (κοινὴ διάλεκτος), što znači „zajednički dijalekt“. Govorio se po cijelom Rimskom Carstvu (čitavo mediteransko područje). Bio je to jezik za svakodnevnu komunikaciju čija je popularnost pridonijela snažnom širenju kršćanstva u prvih nekoliko stoljeća. Bio je to najrašireniji međunarodni jezik. Vrlo je sličan suvremenom grčkom jeziku, a gramatika je vrlo slična gramatici hrvatskog jezika.

Opis tečaja:

 • Početno proučavanje grčkog jezika Novog zavjeta, gdje se uči čitanje i pisanje te osnovni vokabular i gramatika, s ciljem osposobljavanja polaznika za prepoznavanje riječi na izvornom jeziku.
 • Program se sastoji od predavanja i vježbi na satu te samostalnog rada polaznika.

Ishodi učenja:

 • Polaznik će steći osnovne vještine čitanja, pisanja i analize riječi novozavjetnog grčkog teksta kroz svladavanje abecede, pisanja, gramatike, vokabulara, karakteristika jezika i korištenja pomagala.

Pregled i plan rada (zimski semestar 2020/2021)

Lekcija 1:

 • Uvod u jezik
 • Alfabet i jezične osnove
 • Naglasci

Lekcija 2:

 • Uvod u glagole
 • Prezent indikativ aktiv
 • Glagol “biti”

Lekcija 3:

 • Uvod u imenice
 • Član
 • Imenice: druga deklinacija

Lekcija 4:

 • Imenice: prva deklinacija

Lekcija 5:

 • Pridjevi: prva i druga deklinacija

Lekcija 6:

 • Prijedlozi

Lekcija 7:

 • Osobne zamjenice

Lekcija 8:

 • Pokazne zamjenice

Lekcija 9:

 • Glagoli
 • Prezent indikativ medij/pasiv

Lekcija 10:

 • Deponentni glagoli
 • Složeni glagoli