Moderni hebrejski (Ivrit) I

TRENUTNO NE NUDMO UPIS U OVAJ PROGRAM

Upis u program

Postupak upisa:
Polaznik upisuje tečaj putem obrasca Upisni list na osnovu kojeg se polazniku ispostavlja račun za tečaj.

Ostvarena naobrazba:
Po završetku tečaja, polaznik prima Potvrdu iz tečaja Modernog hebrejskog (Ivrit) I.

Cijena i plaćanje:
Cijena 200,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Biblijskog instituta: IBAN HR6423600001101947154

Opis plaćanja:
Upisnina za tečaj Modernog hebrejskog (Ivrit) I