Izuzetna životna priča “izraelskog purgera”

Dođite i poslušajte jednu izuzetnu životnu priču!

Subota, 15. lipnja 2019. u 10:00 sati, čitanica Biblijskog instituta, Gajeva 9a.

Kratka biografija:

Dan Dragutin Bar-Sela, rođen 1.7.1929. u Zagrebu. S roditeljima iseljava u Izrael 1949. Diplomirao strojarstvo na Technionu u Haifi. Nakon 7 godina u zrakoplovstvu kao inspektor avijacije, predaje tehničke predmete u srednjoj stručnoj školi, kasnije postaje direktor škole, a potom radi na planiranju i izgradnji novih škola. U Zagreb se vraća 1999. Hobi mu je streljaštvo. Bio je dugo godina direktor streljačkog kluba Makabi u Ra’ananai, član državnog vijeća Makabi te međunarodni sudac.