Grubišić, Silvije

GRUBIŠIĆ, SILVIJE

Bio: Bibličar, pisac i prevoditelj. Rođen je u Sovićima kraj Posušja, 2. travnja, 1910., a umro je u West Allice, Wisconsin (SAD) 12. svibnja, 1985. Gimnaziju završio 1932. u franjevaca u Širokom Brijegu. Studij teologije i filozofije započeo u franjevačkoj bogoslovnoj školi u Mostaru, završio (1936.) u Sergianu u Italiji. Za svećenika zaređen u Mostaru 1935. Od 1936. do 1937. godine, obavljao je odgojnu dužnost pomoćnika predsjednika u konviktu u Širokom Brijegu. Od 1938. u pastoralnoj je službi među hrvatskim iseljenicima u SAD i Kanadi. Službovao je, među ostalim, u župama Milwaukeeju (1949.–50.), Ambridgeu (1950.–56.), Chicagu (1956.–57.), Steeltonu (1957.–60.) i New Yorku (1964.–69.). Bio je gvardijan franjevačkog samostana u Chicagu (1955.–57., 1961.–64., 1973.–75.). Bio je član Hrvatske akademije Amerike.

Djela: Jedan je od pokretača i osnivača organizacije Ujedinjeni američki Hrvati (1946). Bavio se prevođenjem Svetog pisma te istraživanjem biblijskih tema na osnovi najnovije građe i usporedbom izvornih tekstova. Preveo je sve knjige Starog zavjeta te priredio za tisak Evanđelja i Djela apostolska iz Novog zavjeta. Njegov prijevod Petoknjižja uvršten je u zagrebačko izdanje Biblije iz 1968. God. 1966. boravio je u Palestini te objavio knjigu Pripovijest o Bibliji, vješto povezavši tumačenja biblijskih događaja sa svojim putopisnim doživljajima.


Lit: »Grubišić, Silvije (Silvestar)« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8052.