Hrvatski psaltir – čitanje hrvatskih prijevoda Psalama

Psalam 1, prijevod Augustina Blazovića (1980). Suvremeni jezik Gradišćanskih Hrvata.

Psalam 1, štokavski prijevod Bartola Kašića (17. stoljeće).

Psalam 1, kajkavski prijevod Ingaca Kristijanovića (19. stoljeće).

Psalam 22, štokavski prijevod Antuna Vranića (19./20. stoljeće), korišteni u izdanju “Zagrebačke Biblije”.

Psalam 23, čakavsko-štokavski prijevod Luke Polovinića (Bračanina) iz 1598. godine. Prvi prijevod psalama na hrvatski jezik.

Psalam 104, prijevod Bartola Kašića.

Psalam 104, prijevod Ignaca Kristijanovića.

Psalam 104, štokavsko-ikavski prijevod Ivana Matije Škarića iz 1859. godine.

Psalam 104, štokavsko-čakavski prijevod Luke Polovinića (Bračanina) iz 1598. godine.