Duhovne discipline: Druga lekcija

Molitveno ili božansko čitanje – lectio divina

„Prije postanka svijeta bila je Riječ (grč. logos). Riječ je bila s Bogom i Riječ je bila Bog.“ —Ivan 1,1 (SUV prijevod)

Druga lekcija produbljuje temu čitanja i kontemplacije Riječi Božje, a u sklopu nje predstavljamo duhovnu disciplinu poznatu pod nazivom lectio divina, što u doslovnom prijevodu znači „božansko čitanje“. Gospodin nam želi govoriti kroz svoju Riječ. No slušati i doista čuti glas Svetoga Duha umijeće je koje zahtjeva vježbu, disciplinu i vrijeme. Naš stav pri proučavanju Riječi mora prije svega uključivati poniznost, poštovanje i iščekivanje. I dok primamo otkrivenja iz Svetoga pisma i spoznajemo njegovu istinu, ono ima silu da postepeno mijenja naš način razmišljanja i preoblikuje naše srce.

Lectio divina kao drevna duhovna vježba jest učinkovit (i provjeren) način da doživimo i čujemo svetu Riječ na svjež način, ali i da se postepeno približavamo Bogu. Naša se duhovna osjetila pri tom podešavaju na Božju frekvenciju. Lectio divina dijeli se na četiri konsekutivne faze: (1) lectio (čitanje), (2) meditatio (dubinsko slušanje), (3) oratio (odgovor kroz molitvu) i (4) contemplatio (kontemplacija u tišini). Na temelju jednog ulomka biblijskog teksta prolazimo fazu za fazom i na koncu odmaramo u tišini i miru pred Bogom. Ova duhovna vježba može trajati deset minuta, ali se može protegnuti i na primjerice sat vremena, što isključivo ovisi o osobi i njenim mogućnostima.

Opširnije o duhovnoj disciplini lectio divina i kako je uspješno vježbati (uz praktični vodič) pročitajte na: http://cbi.bizg.hr/hr/duhovne-discipline-lekcija-2/