Vlačić, Matija

VLAČIĆ, MATIJA

Bio: Rođen je u Labinu 3. ožujka, 1520. g., a umro je u Frankfurtu na Majni 11. ožujka, 1575. godine. Matija Vlačić Ilirik (Matthias Flacius Illyricus) je bio hrvatski protestantski teolog, povjesničar, crkveni povjesničar i filolog. Školovao se u Veneciji i Njemačkoj, a 1544. godina na Wittenberškom protestatnskom sveučilištu postaje magistar slobodnih umijeća, te profesor hebrejskog i grčkog jezika. Već tada je bliski suradnik Luthera i Melanchthona, a od 1549. godine otvoreno istupa kao idejni pokretač borbe protiv pape, cara te pomirljive struje Melanchthona i njegovih pristaša, zbog čega je često proganjan, a sam Melanchthon nazvao ga je »ilirskom zmijom.«

Djela: Napisao je i objavio oko 250 radova. Glavni je organizator, jedan od urednika i pisaca monumentalne Crkvene povijesti (Ecclesiastica historia, Basel, 1559–1574), poznate i pod naslovom »Magdeburške centurije« (Centuriae Magdeburgenses). U tom djelu daje kritičku povijest kršćanstva, s elementima opće povijesti, do uključivo 13. st. u 12 svezaka, te označava papu kao antikrista. Najzrelije i najopsežnije mu je djelo Ključ Svetog Pisma (Clavis scripturae sacrae, Strasbourg, 1567), u kojem se potvrdio kao tvorac protestantske hermeneutike i hermeneutike uopće. To je zapravo enciklopedijski rječnik hebraizama, koji je postao temeljnim djelom protestantskog tumačenja Biblije i u kojem je ustvrdio da je »povijest temelj poučavanja« (historia est fundamentum doctrinae). Također izdaje Katalog svjedoka istine, koji su se do našeg doba suprotstavili papi (Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, Basel, 1556). Njegova djela su: Magdeburške centurije, Ključ svetoga pisma, De vocabulo fidei et aliis quibusdam vocabulis explicatio vera utilis, sumta ex fontibus Hebraicis, Wittenberg, 1549., De Jesu, nomine Christi sevatoris nostri proprio, Wittenberg, 1552., Clavis Scripturae Sacrae seu De sermone Sacrarum Litterarum, Basel, 1567., Glossa compendiaria in Novum Testamentum, Basel, 1570.


Lit: »Vlačić, Matija« u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv. 11. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009; »Vlačić, Matija« u Znameniti i plemeniti Hrvati. Ur. Emilij Laszowski. Zagreb, Hrvatski štamparski zavod d.d. u Zagrebu, 1925.