Škarić, Ivan Matija

ŠKARIĆ, IVAN MATIJA

Bio: Hrvatski bibličar i prevoditelj. Rođen je U Postiru na Braču 13. travnja, 1793., a umro je u Zadru, 5. prosinca, 1871. Teologiju je studirao u Zadru, gdje je zaređen za svećenika (1817.), a nastavio u Beču (1824-26.) gdje je specijalizirao i doktorirao biblijske znanosti u Nadbiskupskom (poslije Centralnom) sjemeništu u Zadru.

Djela: Prijevod Svetoga pisma Ivana Matije Škarića drugi je cjeloviti objavljeni prijevod Svetoga pisma na hrvatski jezik nastao u okviru Katoličke crkve. Prvi poticaj za prevođenje Škariću je već 1826. dao njegov pretpostavljeni, rektor Augustineuma u Beču Jakob Frint, koji je zapravo proslijedio poticaj papinskoga nuncija u Beču da se pronađe iznimno darovit student koji bi preveo Sveto pismo na »slavenski pučki jezik.« Poticaj je, dakle, došao iz najviših crkvenih redova. Škarić se ozbiljno pripremao za prevođenje. Putovao je po Europi (Grčka, Njemačka, Italija, Belgija) kako bi obogatio svoje poznavanje biblijske problematike i kako bi mu prijevod i komentari bili na visini tadašnjih postignuća biblijskih znanosti. Putovao je po cijeloj Monarhiji kako bi se uvjerio da je ‘ilirički jezik’ podoban »da ga bez ikakve mučnosti razumi i istoko-, i jugo-, a s malom mučnostju i sievero-slavjanin«, odnosno da ga razumiju svi Slaveni. O predanu radu svjedoči i njegova bogata ostavština koja se danas čuva u Biblioteci Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Splitu. Riječ je o oko 150 knjiga. Neka od njegovih djela su: Sveto pismo na hebrejskom, njemačkom (Carl van Ess i Leander van Ess), poljskom (Jakub Wujek) i hrvatskom jeziku (Katančić), Novi zavjet na grčkom, talijanskom (Curcijev i Martinijev prijevod) i srpskom jeziku (Karadžićev prijevod iz 1847.), zatim Ewaldova gramatika hebrejskoga jezika (Kritische Grammatik der hebraischen Sprache), Karadžićev Srpski rječnik, Miklošičev Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti, Glaierov Lexicon manuale Hebraicum et Chardaicum, Schleusnerov Novum lexiconGraeco-Latinum in Novum Testamentum, Merzov Thesaurus biblicus itd.


Lit: »Škarić, Matija« u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv. 10. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008; Ivana Vrtič, »O jeziku Škarićeva prijevoda Svetoga pisma,« u Rasprave 33, br. 1 (travanj 2008.), 449-468.