Šarić, Ivan

ŠARIĆ, IVAN

Bio: Rođen je u Travniku 27. Rujna 1871, a umro je u Madridu 16. srpnja 1960. g. Nadbiskup vrhbosanski, pjesnik, prevoditelj. Rođen u mjestu koje je Katoličkoj Crkvi dalo više biskupa. Kasniji nadbiskup je bio među prvim sjemeništarcima u znamenitom Travničkom sjemeništu kojega su vodili Isusovci. Nakon svršetka Sarajevske bogoslovije 22. srpnja 1894. godine, zaređen je za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, te kao mladi svećenik u svojoj 25. godini, uslijed nedostatka dijecezanskih svećenika u Nadbiskupiji postao je kanonikom Vrhbosanskog kaptola. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu u 27. godini promoviran je za doktora teologije. Svoje svećeničko poslanje ostvarivao je katehetskim i novinarskim djelovanjem u tada jakom katoličkom središtu, Sarajevu. Za pomoćnog biskupa koadjutora Vrhbosanske nadbiskupije i naslovnim biskupom cezaropolskim imenovan je 27. lipnja 1908. godine. Nakon smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa velikoga Josipa Stadlera 1918. godine srbijanski dvor Karađorđevića osporavao mu je dopuštenje da preuzme upravu Nadbiskupijom, jer u to vrijeme ni jedan (nad)biskup nije mogao zasjesti na (nad)biskupsku stolicu bez dopuštenja svjetovnog vladara. Tek nakon četiri godine i nakon brojnih intervencija diplomacije Sv. Stolice, 2. svibnja 1922. godine postao je vrhbosanskim nadbiskupom i metropolitom. Tijekom 23 godine upravljanja svojom Nadbiskupijom, do odlaska u izgnanstvo, osnovao je mnoge nove župe, širio katolički tisak te karitativnu i misijsku djelatnost doveo do vrhunca u tadašnjim prilikama. Od episkopata tadašnje države dobio je zadaću prevesti Bibliju na hrvatski, što je uspješno i izveo u ratnim godinama.

Djela: Pridjev Evanđelist, koji se veže uz njegovo ime, najbolje podcrtava i ističe njegov najveći znanstveni pothvat (Šariću su svi priznavali iznimnu obrazovanost i golemu intelektualnu širinu) cjelokupnom prijevodu Biblije na hrvatski jezik. Nakon 64 godine od dovršetka tog prijevoda, popravljeni prijevod predstavljen je 21. lipnja u dvorani Pavla VI. na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu. To je, mnogi će istaknuti, i prvo pravo istinsko predstavljanje Šarićeva (popravljenog) prijevoda u BiH, u Sarajevu, gdje je i nastao u jeku II. svjetskog rata. Podsjetimo se: početkom godine taj prijevod je predstavljen i u Zagrebu. Ostala djela su pjesme (neke su političke naravi) te razni prijevodi biblijskih i ne biblijskih tekstova.


Lit: »Šarić, Ivan« u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv. 10. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008; Karlo Višaticki, »Šarićev prijevod Svetoga pisma i njegova izdanja (I. dio).« u Oživljena riječ 62, br. 3 (listopad 2007.), 333-344.