Rupčić, Ljudevit

RUPČIĆ, LJUDEVIT

Bio: Dr. fra Ljudevit Rupčić rođen je 1920. godine u Hardomilju, Ljubuški(BIH), a umro je 25. lipnja 2003 u Međugorju. Godine 1939. stupio je u Hercegovačku provinciju, a 1946. je zaređen za svećenika. Studij teologije završio je 1947. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je 1958., a habilitirao 1971. na istom fakultetu. Od 1958. do 1988. predavao je novozavjetnu egzegezu na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, a neko vrijeme i na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pod jugo-komunističkim režimom tamnovao je 1945. i 1947. god., te od 1952. do 1956. godine. Dulje vrijeme (1968-1981) bio je član Teološke komisije pri Biskupskoj konferenciji bivše Jugoslavije.

Djela: Preveo je Novi zavjet s izvornika na hrvatski jezik. Prijevod je doživio brojna izdanja. Objavio je mnogo knjiga, studija i članaka na hrvatskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i engleskom jeziku, te je održao mnoštvo predavanja na brojnim kongresima i simpozijima u Europi i Americi. Pisao je članke o ukazanjima. Od samih početaka, kao svećenik i profesor, intenzivno je promatrao sve što se događa u Međugorju. Posmrtni ostatci fra Ljudevita Rupčića bili su izloženi u samostanskoj kapelici sestara franjevki u Miletini gdje je fra Ljudevit devet godina obnašao službu duhovnika, a potom u franjevačkom samostana na Humcu. Njegovo najvažnije djelo je prijevod Novoga zavjeta. Smatra se da je njegov prijevod iz 1962. godine zapravo djelomično prerađen tekst Gracijana Raspudića, a objavljen je pod njegovim imenom zbog političkih razloga. No, 1967 izlazi Rupčićevo drugo izdanje Novoga zavjeta koje je u potpunosti njegov vlastiti prijevod. Ovaj je prijevod objavljen u više revidiranih izdanja, a uključen je i u »Zagrebačku Bibliju« 1968. Od 6. izdanja (2000) dodani i Psalmi. Od 7. izdanja pretisci, bez dodatnih revizija.


Lit: »Rupčić, Ljudevit« u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv. 9. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007.