Raspudić, Gracijan

RASPUDIĆ, GRACIJAN

Bio: Fra Gracijan Raspudić rođen je u Lipinu, Čitluk 1911. godine, a umro je u Chicago 1989. godine. U franjevački red ušao 1928., za svećenika zaređen 1934. Studirao filozofiju u Mostaru, od 1933. u Beču, 1938. postigao doktorat teologije u Lyonu. Radio većinom kao svećenik i pedagog, u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i SAD.

Djela: Predavao bogosloviju u Mostaru i na Humcu (1940); od 1945. u emigraciji u Italiji, pa u Španjolskoj, a od 1957. u Chicagu, gdje je od 1969. boravio u samostanu sv. Ante. Uređivao je Hrvatski katolički glasnik i Hrvatski kalendar. Pisao je romane usmeno-književne i pučke provenijencije u tradiciji katoličkog romana (Djevojka Drina, 1951; Za stolom od kamena, 1964; Braća Golemci, 1966). Napisao je i mnoštvo članaka u periodici te prevodio i komentirao Novi zavjet. Radio je i na prijevodu Franjevačke Biblije (SZ Silvije Grubišić), Tomislavgrad: Naša ognjišta, Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb: Kršćanska sadašnjost 2010.


Lit: »Raspudić, Gracijan« u Hrvatska enciklopedija, http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51876.