Polovinić (Bračanin), Luka

POLOVINIĆ (BRAČANIN), LUKA

Bio: Luka Polovinić bio je hrvatski dominikanac, inkvizitor, svečenik i prevoditelj. Rođen je u Bolu na Braču 1520. godine, a umro je 1601. u istom mjestu. Školovao se u Zadru na Generalnom dominikanskom učilištu. To je ujedno i najstarije sveučilište u Hrvatskoj osnovano 1396. godine. Na tom sveučilištu, prvu doktorsku diplomu je primio upravo fra Luka (tada u književnom svijetu pozant pod nazivom fra Luka Bračanin). Universitas mu te godine 1564., dodjeljuje akademski naslov doktora teoloških znanosti. Dva puta je bio i provincijal Dalmatinske provincije dominikanskog reda.

Djela: Luka je značajan po tome što je 1598. godine napravio prvi prijevod knjige Psalama na hrvatski jezik. Preveo je svih 150 psalama, no taj prijevod se tokom vremena izgubio i ostao nepoznat javnosti. Tek 1917. godine, prijevod je otkrio profesor zadarske gimnazije, Petar Karlić. Time je ovaj prvi hrvatski prijevod psalama ugledao ponovo svijetlo dana te je tiskan u Radovima JAZU (knjiga XXVII.).


Lit: Šanjek, Franjo. “Intelektualni život bolskih dominikanaca u 16. stoljeću.” U Brački zbornik, ur. Ivo Šimunović, 155-166. Split: Naklada Bošković, 2007; Šanjek, Franjo. “Dominikanci u našim krajevima: Kratak osvrt na pojavu i apostolsko-kulturnu djelatnost dominikanaca među Hrvatima.” U Bogoslovska smotra 36, br. 3-4 (1967.): 712-725. Zagreb: “Luka Polovinović” U Zadarski list, http://www.zadarskilist.hr/clanci/07052009/luka-polovinovic.