Knežević, Ruben

KNEŽEVIĆ, RUBEN

Bio: Rođen 14. 11. 1960. u Rijeci. Diplomirani ekonomist (Ekonomski fakultet u Rijeci) i diplomirani teolog (Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik» u Zagrebu i Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku). Uz rad u gospodarstvu i radu na projektima iz ekonomskog područja bavi se i biblijsko-prevodilačkim radom (prijevodi Novoga zavjeta na hrvatskome i bosanskom jeziku), teološkim spisateljstvom te istraživanjem povijesti hrvatskoga protestantizma, posebice baptizma (Pregled povijesti baptizma na hrvatskom prostoru, 2001., i dr.). Član Biblijskoga društva pri Međunarodnom centru za život u Rijeci. Glavni urednik Glasa Crkve, službenoga glasila Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj.

Djela: Objavljeni radovi Novoga Zavjeta na hrvatskom i bosanskom jeziku: Novi zavjet (Rijeka, 2001.); Biblija – Novi zavjet (Sarajevo/ Zenica, 2001.); Biblja – Novi zavjet (Zenica, 2002.); Biblija – Novi zavjet (Sarajevo/Zenica, 2002.); Sveto pismo – Novi zavjet (Zenica, 2003.); Sveto pismo – Novi zavjet (Zenica, 2004.); Sveto pismo – Novi zavjet (Zenica, 2005.); Sveto pismo – Novi zavjet (Zenica, 2006. i 2007., dotisci 6. izdanja).

Separati: Evanđelje po Luki (Sarajevo, 2002.)


Lit: