Kašić, Bartol

KAŠIĆ, BARTOL

Bio: Jezikoslovac, prevoditelj, vjerski pisac i leksikograf. Rođen je na Pagu 15. kolovoza, 1575., a umor je u Rimu 28. prosinca 1650. Osnovnu izobrazbu stjecao u Pagu i Zadru, potom ga je ujak Luka Bogdaničić, arhiprezbiter zborne crkve paške, poveo u Italiju. Ondje se školovao u isusovačkom Hrvatskom kolegiju u Loretu (1591–93) te u Rimu, gdje je 1595. stupio u Družbu Isusovu, 1597–99. studirao u Rimskom kolegiju, a 1606. bio zaređen za svećenika.

Djela: Bio je učitelj, propovjednik i ispovjednik u Rimu, Dubrovniku i Loretu. Kao isusovački misionar je bio u službi katoličke obnove i proputovao balkanske zemlje pod osmanskom vlašću. Njegovo je djelo prekretnica u povijesti hrvatskog književnog jezika i religijske kulture. Za potrebe Akademije ilirskoga jezika u Rimu po naredbi generala isusovačkog reda, Kašić je napisao na latinskome prvu gramatiku hrvatskog jezika Temelji ilirskoga jezika u dvije knjige (Institutionum linguae illyricae libri duo, 1604., prijevod na hrv. 2002.) Tako je utjecao izravno na hrvatske gramatičare sve do nacionalnog preporoda. Najbrojnija su mu nabožna djela, najčešće preradbe: Način od meditacioni, 1613; Pjesni duhovne, 1617; Život sv. Ignacija, 1623; Zrcalo nauka krstjanskoga, 1631; Život Gospodina našega Isukrsta, 1637.). Od liturgijskih djela najvažnija su Vanđelja i pištule istomačene iz Misala rimskog u jezik dubrovački (1641., 1787., 1841.) te prvi potpuni prijevod obrednika na hrvatski jezik Ritual rimski (1640., pretisak 1993.), koji je u sedam izdanja bio u uporabi u štokavskim i čakavskim krajevima sve do 1929. U rukopisu je ostao prijevod cijelog Svetoga pisma jer je u Rimu bilo spriječeno njegovo tiskanje (objavljeno 1999.). od gramatike do prijevoda Svetoga pisma oblikovao se Kašićev književni jezik od čakavsko-štokavske prema štokavskoj ikavsko-jekavskoj stilizaciji. Izborom štokavštine, za koju je K. znao, putujući po hrvatskim krajevima, da je najproširenija, uređenjem slovopisa te opisom jezičnoga ustrojstva odredio je smjer standardizacije hrvatskog jezika i priskrbio si ime oca hrvatske gramatike.


Lit: »Kašić, Bartol« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=187; »Kašić, Bartol« u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv.5. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2003;  »Kašić, Bartol« u Znameniti i plemeniti Hrvati. Ur. Emilij Laszowski. Zagreb, Hrvatski štamparski zavod d.d. u Zagrebu, 1925.