Grubišić, Silvije

GRUBIŠIĆ, SILVIJE

Bio: Bibličar, pisac i prevoditelj. Rođen je u Sovićima kraj Posušja, 2. travnja, 1910., a umro je u West Allice, Wisconsin (SAD) 12. svibnja, 1985. Gimnaziju završio 1932. u franjevaca u Širokom Brijegu. Studij teologije i filozofije započeo u franjevačkoj bogoslovnoj školi u Mostaru, završio (1936.) u Sergianu u Italiji. Za svećenika zaređen u Mostaru 1935. Od 1936. do 1937. godine, obavljao je odgojnu dužnost pomoćnika predsjednika u konviktu u Širokom Brijegu. Od 1938. u pastoralnoj je službi među hrvatskim iseljenicima u SAD i Kanadi. Službovao je, među ostalim, u župama Milwaukeeju (1949.–50.), Ambridgeu (1950.–56.), Chicagu (1956.–57.), Steeltonu (1957.–60.) i New Yorku (1964.–69.). Bio je gvardijan franjevačkog samostana u Chicagu (1955.–57., 1961.–64., 1973.–75.). Bio je član Hrvatske akademije Amerike.

Djela: Jedan je od pokretača i osnivača organizacije Ujedinjeni američki Hrvati (1946). God. 1966. boravio je u Palestini te objavio knjigu Pripovijest o Bibliji, vješto povezavši tumačenja biblijskih događaja sa svojim putopisnim doživljajima. Bavio se prevođenjem Svetog pisma u Americi te istraživanjem biblijskih tema na osnovi najnovije građe i usporedbom izvornih tekstova. Njegov, jezično dotjeran, prijevod Petoknjižja uvršten je u Zagrebačku Bibliju koju izdaje Stvarnost 1968. godine u Zagrebu. Grubišićev, nepromijenjeni, prijevod Staroga zavjeta tiskan je u Americi u osam svezaka od 1973. do 1983. godine. Zbog prerane smrti 1985. g. Grubišić nije stigao dovršiti prijevod Novoga zavjeta, iako je imao u pripremi Evanđelja i Djela apostolska. Iz tog razloga, njegov prijevod Staroga zavjeta izdan je s Novim zavjetom kojeg je preveo, isto franjevac, Gracijan Raspudić (1987.) u bibliofilskom izdanju pod imenom Franjevačka Biblija koju izdaju Kršćanska sadašnjost (Zagreb), Naša ognjišta (Mostar) i Hrvatsko Biblijsko društvo (Zagreb) 2010. godine.


Lit: »Grubišić, Silvije (Silvestar)« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8052.