Geošić, Štefan

GEOŠIĆ, ŠTEFAN

Bio: Rođen je u Petrovom selu, 18. kolovoza, 1927. Gradišćansko-hrvatski pisac, prevoditelj i rimokatolički svećenik. Rođen je u Mađarskoj, u rodnom selu je pohađao školu, a gimnaziju u Sambotelu. Teologiju je studirao u Beču od 1947. – 1952. Doktorat je stekao 1953. g. iz teologije. Na Biblijskom institut u Rimu i Jeruzalemu, 1955. – 1958., završio studij biblijskih znanosti. potom u Gradišću postao svećenik. Službovao je u Pandrofu, Filežu te Mjenovu. Ljeta 1958. je postao župnik u Klimpuhu. Pedeset je godina služio do mirovine 2007. godine.

Djela: U Klimpuhu je obnovio crkvu 1976. godine. Bavio se prevođenje raznih djela, igrokaza, utemeljio je kazališnu grupu u svom selu. Pisao je monografije o gradišćanskim Hrvatima Zatim je počeo prevoditi Stari zavjet (gradišćanskohrvatski Stari teštament, ili Stari zakon), jer Hrvati u Gradišću i Zapadnoj Mađarskoj su već imali prijevod Novog zavjeta Od Ivana Jakšića i Martina Meršića. Godine 2012. je prikazao prvi prijevod. A konačan prijevod izdan je 2014. godine u Austriji. Prezentiran 17. listopada, 2014. u dvorcu Esterhazy u Željeznom, Austrija.


Lit: Krpan, Stjepan. Gradišćanski portreti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1988.; »Geošić, Štefan« u Volksgruppen, http://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/2674482; http://volksgruppenv1.orf.at/hrvati/visti/stories/169592.html; Croatica – Medijski centar croatica, http://mcc.croatica.hu/component/content/article?id=289:eljezno.