Fućak, Jerko

FUĆAK, JERKO

Bio: Biblijski prevoditelj i teološki pisac. Rođen je u Pašacu kraj Rijeke 23. listopada, 1932., a umro je u Zagrebu, 2. listopada 1992. g. Članom Hrvatske provincije sv. Ćirila i Metoda postao 1950. Filozofsko-teološki studij pohađao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (1953.–57.), nastavio na Studio teologico Rimske franjevačke provincije u mjestu Frascati kraj Rima i zaključio 1960. magisterijem iz teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Na Istituto biblico studirao biblijske znanosti (1960.–62.) i postignuo magisterij (1962.), a doktorat (1963.) na Papinskom sveučilištu Antonianum u Jeruzalemu. Za svećenika je zaređen 1958. godine. Djelovao kao predavač hebrejskog i grčkog jezika te biblijskih predmeta na filozofskim učilištima u Samoboru (1964.–65.) i Rijeci (1965.–77.) te na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci (1965.–66.). U Zagrebu je biblijsku teologiju predavao na Institutu za teološku kulturu laika (1968.–69.), na Katehetskom institutu (1978.–92.) i Institutu za kršćansku duhovnost KBF (1987.–92.), u Odjelu za kršćanski nazor Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove (1972.–75.), te u Jeruzalemu na Studium biblicum franciscanum 1976. Na katedri Svetog pisma Novog zavjeta KBF predavao uvod i egzegezu Evanđelja te biblijsku teologiju kao predavač od 1969., asistent od 1970., docent od 1972. i izvanredni profesor od 1991.

Djela: Znanstvenim biblijskim, teološkim te filološkim raspravama i člancima, recenzijama i osvrtima, kao i prilozima teološke publicistike, surađivao je u listovima i časopisima Bogoslovska smotra, Kairos, Upoznajmo Bibliju, Marijin Trsat itd. Bio jedan od urednika tzv. Zagrebačke Biblije (Zagreb, 1968.), biblijski i teološki redigirao Evanđelistar (Zagreb, 1989.) i Katehetski leksikon (Zagreb, 1990.) te s B. Dudom preveo Novi zavjet s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije (Zagreb 1992) kao i Novi zavjet Jeruzalemske Biblije (Zagreb, 1996.) za koju je također preveo komentare Psalama i Mudrosnih knjiga. S B. Dudom preveo je Novi zavjet (Zagreb, 1972.) i priredio cjelokupni hrvatski lekcionar, tj. izbor biblijskih čitanja, Rimski misal: red čitanja u 9 obrednih knjiga. Prethodnim istraživanjem povijesti hrvatskih lekcionara od XV. st. do našeg vremena F. je provjerio i obrazložio spoznaje o njihovoj crkvenoj i kulturnoj posebnosti. Istodobno je proučio prevodilačke biblijske probleme i ponudio rješenja koja poštuju tradiciju biblijskog prevodilaštva, napose novijih prevodilaca P. Vlašića i N. Žuvića. Njegova rješenja prihvaćaju k tome novu biblijsko-teološku terminologiju koja je u skladu sa suvremenom biblijskom znanošću. Svojim prevodilačkim rješenjima, novom transkripcijom i transliteracijom biblijskih imena postavio je znanstvene temelje suvremenom biblijskom prevođenju.


Lit: »Fućak, Jerko« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6458.