Đaković, Branko

ĐAKOVIĆ, BRANKO

Bio: Agronom, rođen u Novskoj 27. veljače, 1921., a umro je 9. rujna, 2009. u Zagrebu. Gimnaziju je završio u Zagrebu 1940. g. a diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1965. g. Specijalizirao se u Versaillesu i Bremenu iz fizike tla. Radio je na polju znanosti sve do umirovljenja 1985. Znanstvene publikacije je objavljivao u znanstvenim radovima, publikacijama časopisima itd. Uz to je bio i dugogodišnji voditelj i jedna od vodećih ličnosti Kristove crkve Braće u Gajevoj ulici (9a) u Zagrebu, u nekadašnjoj Jugoslaviji. Dugogodišnji urednik denominacijskog glasila Bratski vjesnik, teološki spisatelj i nakladnik kršćanske literature.

Djela: Osim radova iz struke, objavljivao je različita djela, mahom brojne prijevode teološkog i pastoralnog karaktera. Godine 1973. objavio je svoj Biblijski rječnik. Biblijskim prevođenjem bavio se od 1960-ih. Objavio je za života više prijevoda Novoga zavjeta te prijevod cjelokupne Biblije. Premda su njegovi prijevodi bili neizravno vezani uz izvornike i temeljili se većinom na pojedinim njemačkim, engleskim i francuskim predlošcima, imali su pozitivnu recepciju u nekim sredinama te su ostavili specifičan trag u hrvatskome biblijskom prevodilaštvu. Objavljeni prijevodi Biblije i Novoga zavjeta su Prošireni Novi zavjet (prijevod izdanja The Amplified New Testament; Zagreb, 1969.), Novi zavjet – Zagrebačko izdanje (Zagreb, 1989.), Novi zavjet i Psalmi (Rijeka, 1993.), Novi zavjet i Psalmi (Rijeka, 1994.), Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta (Rijeka, 2000.). Izdani su i neki važniji separati: Evanđelje po Ivanu (Prilog Bratskom vjesniku; Zagreb, 1989.) i Pođimo na izvore – Evanđelje po Luki i Djela apostolska (o. 1990.).


Lit: »Đaković, Branko« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=4746; Jambrek, Stanko. »Biblija u Hrvata,« Kairos – Evanđeoski teološki časopis, br. 1 (2007.): 61-90.