Čebušnik, Valentin

ČEBUŠNIK, VALENTIN

Bio: Bio je pisac i prevodilac. Rođen je u Samoboru 14. veljače, 1874, a umro je u Zagrebu, 20. listopada, 1916. Gimnaziju (1884.-92.) i studij bogoslovlja (1892.-97.) s doktoratom završio u Zagrebu. Bio je kapelan u Varaždinu (1897.-98.), potom do 1901. duhovnik i kateheta Milosrdnica na Sv. Duhu u Zagrebu, (1907.-12.) odgajatelj je u Nadbiskupskom sjemeništu. Za vrijeme službe u župi Sv. Marije na Dolcu (1907.-11.) nabavio je za crkvu vitraje i četiri oltarne slike te dao urediti pročelje i stubište na Tkalčićevu ulicu.

Djela: Počasnim Papinim komornikom imenovan je 1912. god., a pristavom nadbiskupske blagajne 1913. Pjesmama, pripovijetkama i esejima, religioznim i etnografskim spisima, člancima o zadrugarstvu te prijevodima s latinskog i njemačkog jezika surađivao je u Kršćanskoj školi (1900.), Hrvatskoj pčeli (1903.), Katoličkom listu (1903., 1906., 1912.) i Općinskom upravniku (1914.) Bio je dugogodišnji bilježnik Društva sv. Jeronima u Zagrebu i širio je pučku prosvjetu, a Društvo je izdalo njegove pučke knjige i prijevode te mnoštvo članaka u koledaru Danici. Preveo je i izdao u dva sveska Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta (Zagreb, 1911., 1913.), uključivo do Knjige o Esteri, a treći svezak je priredio u rukopisu. Redigirao je i popratio bilješkama Evanđelja i Djela apostolska. Uredio je i izdao Obrednik Zagrebačke nadbiskupije (Zagreb, 1915.).


Lit: »Čebušnik, Valentin« u Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Hrvatski biografski leksikon, http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3955.