Budinić, Šime

BUDINIĆ, ŠIME

Bio: Hrvatski predvoditelj i pjesnik. Rođen je u Zadru 1530/35. a umro je 13. prosinca 1600. Uz crkvene dužnosti, obnašao je i funkciju gradskog notara. Njegova umjentička nastojanja i stvaranja bila su pod utjecajem protureformacijske struje.

Djela: Bio u je dobro upoznat sa pismima onoga vremena, ćirilicom i glagoljicmo. Zbog toga, Rimska ga je kurija zaposlila da prilagodi hrvatske liturgijske knjige prema odlukama i pravilima donešenima na Tridentskom saboru. Uz sav naporan rad, donosi promjene u gramatici u svojim djelima: napušta čakavštimu i piše ijekavski; mješa hrvatski i crkvenoslavenski, poljiski i češki, a za “č” i “ž” uvodi dijakritičke znakove slične današnjima. Godine 1582. prrevodi knjigu Psalama na hrvatski jezik pod naslovom Pokorni i ini mnozi psalmi Davidovi. To je dvanaesterački prepjev psalama. U djelu je dodao svoje dvije varijacije psalama. U njima upozorana na Tursku opasnost. U notarksim spisima je pronađeno još nekolio lirskih pjesama na hrvatskom jeziku, zapisanih oko 1560. godine.


Lit: “Budinić, Šime” u Hrvatska enciklopedija. Ur. August Kovačec. Sv. 2. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000.