Blazović, (Franjo) Augustin

BLAZOVIĆ, (FRANJO) AUGUSTIN

Bio: Profesor Franjo Blazović je rođen 29. siječnja, 1921. u Frakanavi u srednjem Gradišću, a umro je u Beču 10. svibnja, 2004. Školovao se u Frakanavi, Kisegu i Pannohalmi. Godine 1940. pristupa u benediktinski red i uzima ime Augustin. Studirao je teologiju, matematiku i fiziku. Završivši studij matematke i fizike, predavao je iste predmete na benediktinskoj gimnaziji u Csepelu, pokraj Budimpešte. Godine 1949. se vratio u Austriju, a živio je u Beču. Tamo je bio dušobrižnik bečkih Gradišćanskih Hrvata. Doktorat je završio u Beču 1953. g. iz sociologije redovništva i benediktinskog pravila, a 1981. godine je primio kulturnu nagradu Gradišća za književnost kao najblji književnik sadašnje gradišćansko-hrvatske književnosti.

Djela: Bio je prefekt i subregens Gradišćanskog teološkog sjemeništa, te misionar za gradišćanska hrvatska sela. Bio je glavni urednik »Crikvenog glasnika«, pobožnog lista Dijeceze Željezno (1956.-78.). Objavio je četiri zbirke pjesama, uz to pisao je i drame i vjerska djela. Knjigu Psalama  je preveo 1981., a Knjigu Mudrosti 1992. godine. Dobitnik je »Nagrade za literaturu Zemlje Gradišće 1982.«, a u ljetu 1991. godine ga je savezni predsjednik Republike Austrije dr. Kurt Waldheim odlikovao službenom titulom profesora. Primio je i »Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvata«, a ona je najveća nagrada koje se dodjeljuje među Gradišćanskim Hrvatima za zasluge očuvanja kulture, jezika , književnosti i muzike.


Lit: Krpan, Stjepan. Gradišćanski portreti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1988.; »Blazović, Augustin« na Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, http://www.zigh.at/hrv/leksikon/B/blazovic_augustin.html.