Birviš, Aleksandar

BIRVIŠ, ALEKSANDAR

Bio: Rođen je u Nišu 1928. godine, a umro je 1. veljače, 2015. godine u Novom Sadu. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je teologiju na Bogoslovskom fakultetu SPC (1953.) u Beogradu i orijentalistiku na Filološkom fakultetu (1961.). Od 1948. propovijeda i poučava u prvoj Baptističkoj crkvi u Beogradu, gdje je i rukopoložen 1972. godine.

Djela: Učestvuje na katedrama drugih crkava i ustanova u Beogradu i po drugim mjestima u bivšoj SFRJ i inozemstvu. Predavao je u Baptističkoj teološkoj školi (Zagreb, Daruvar, Novi Sad), Biblijsko-teološkom institutu u Zagrebu i na Evanđeoskomu teološkom fakultetu u Osijeku gdje je bio i dekan od 1989. do 1991. godine. Jedan je od četvorice osnivača Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu. Uz suradnju u »Ilustrovanoj politici« i »Intervjuu« pisao je i za »NIN«, »Kulturu«, i »Bible Translator.« Napravio je suvremeni prijevod četiri Evanđelja i ritmički prijevod Psalama. Preveo je i 1. Knjigu Mojsijevu, Plač Jeremijin i Poslanicu Jevrejima. Za svoj je rad nagrađen počasnim doktoratom na Teološkom fakultetu Gordon-Konvel u Južnom Hamiltonu, SAD (1991.) Od 1992. godine predavao je i na adventističkom Teološkom fakultetu u Beogradu.


Lit: »Birviš, Aleksandar« u Dobra vijest, http://dobravijest.com/resursi/ucitelji/; Baptist, www.baptist.hr/novosti/996-preminuo.pastor-i-profesoraleksandar-birvis.