Biblija i svakidašnjica

Evanđeosko teološko društvo (ETD) u Hrvatskoj raspisuje natječaj za biblijsko-teološke radove na temu

Biblija i svakidašnjica

Osnovni cilj natječaja je otkriti, promovirati i uključiti u biblijsko-teološko promišljanje, proučavanje i pisanje kvalitetne i nedovoljno poznate autore.

Propozicije natječaja:

1. Na natječaj se mogu prijaviti autori s prebivalištem u Hrvatskoj koji dosad nisu stekli punu biblijsko-teološku afirmaciju objavljivanjem u biblijsko-teološkim časopisima.

2. ETD će nagraditi tri najkvalitetnija pisana djela. Prva nagrada sastoji se od kompleta knjiga s biblijsko teološkom tematikom (5 knjiga), kompleta evanđeoskog teološkog časopisa Kairos (3 godišta) i 2.500,00 kn. Prvo nagrađeni tekst bit će objavljen u časopisu Kairos. Druga nagrada sastoji se od kompleta knjiga s biblijsko teološkom tematikom (5 knjiga), kompleta evanđeoskog teološkog časopisa „Kairos“ (3 godišta) i 1.500,00 kn. Treća nagrada sastoji se od kompleta knjiga s biblijsko teološkom tematikom (5 knjiga) i kompleta evanđeoskog teološkog časopisa „Kairos“ (3 godišta) i 500,00 kn.

3. Djelo treba biti napisano na temu Biblija i svakidašnjica i mora sadržavati razlaganje teksta iz Biblije s primjenom u svakidašnjem životu. Djelo može zahvaćati različita životna područja, kao što su bračni i obiteljski život, rad, etika, apologetika, ekonomija, očuvanje okoliša, odgoj i obrazovanje, međuljudski odnosi, itd. Prihvaćamo isključivo originalne, ranije neobjavljivane autorske radove. Nije prihvatljivo ako je dio teksta već bio objavljen u knjizi, časopisu, portalu ili na društvenim mrežama.

U pisanju vam može pomoći priručnik Stanka Jambreka Metodologija istraživanja i pisanja u teologiji (Biblijski institut, Zagreb, 2017.). Jednako tako, za upute o pisanju molim konzultirati mrežnu stranicu časopisa Kairos: https://kairos.bizg.hr/dokumenti/.

4. Tekst treba biti napisan hrvatskim književnim jezikom u programu Microsoft Office Word, oblik slova Times New Roman, veličina slova 12. Članak, uključujući sažetak članka, bilješke i popis literature, može biti od 3000 do 8000 riječi. Stranice moraju biti numerirane.

5. Natječaj je javan. Ne postoji dobno ograničenje prijave na natječaj. Svaki autor prijavljuje se punim imenom i prezimenom. Na kraju pisanog djela treba se nalaziti kratki životopis autora djela (najviše do 100 riječi), adresa stanovanja te kontakt e-mail i broj telefona ili mobitela.

6. Tekst i traženi podaci šalju se isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: kairos@bizg.hr

7. Natječaj traje zaključno do 1. travnja 2022. godine. Tekstove primljene na natječaju ocijenit će stručno povjerenstvo sastavljeno od bibličara, teologa, književnika i jednog stručnjaka iz područja u kojem je tekst napisan. ETD će obavijestiti nagrađene autore o odluci stručnog povjerenstva najkasnije do 1. rujna 2022. godine. Nagrade će se dodijeliti na godišnjoj skupštini ETD u studenom 2022.

8. Za sva pitanja i moguće nejasnoće, zainteresirani autori mogu se obratiti na e-mail adresu: kairos@bizg.hr

Natječaj i realizacija nagrade provode se uz potporu Biblijskog instituta u Zagrebu i Visokog evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku.

Za Evanđeosko teološko društvo
dr. sc. Stanko Jambrek, predsjednik