O nama

Centar biblijskih istraživanja

CBI je odjel Biblijskog instituta (BI) u Zagrebu. Prvi počeci djelovanja sežu još u 2013. godinu.

Ciljevi

  1. Poticati javno, osobno i privatno čitanje Biblije u želji za boljim poznavanjem Svetog pisma,
  2. osobito sačuvati i promicati istraživanja iz povijesti hrvatske biblijske baštine i biblijskog prevodilaštva,
  3. uključiti se u javne medije u komunikaciji i informaciji oko Svetog pisma,
  4. obnoviti značaj Biblije i biblijskih vrijednosti u hrvatskom društvu.

Događanja

Ostvarivanje ovih ciljeva odvijaj se kroz:

  1. Tečaj biblijskog hebrejskog jezika I i II
  2. Biblijske radionice
  3. Okrugli stolovi
  4. Serija Biblija
  5. Izdavaštvo / Biblica Croatica
  6. Simpoziji

Biblica Croatica

Izdavački je niz koji se usredotočuje na publiciranje ili reprinte starijih hrvatskih biblijskih izdanja ili stručnih radova iz područja hrvatske biblijske baštine.

Prva biblioteka u ovom nizu je Hrvatski psaltir

Resursi

CBI resursi uključuju zbirku hrvatskih Svetih pisama, od preko stotinu hrvatskih Biblija i prijevoda iz raznih razdoblja hrvatske biblijske baštine (primarna literatura). Također i pristup nekoliko stotina različitih članaka, knjiga i stručnih tekstova o hrvatskim prijevodima i hrvatskim prevoditeljima Biblije (sekundarna literatura).

*Uskoro dostupno i na našoj mrežnoj stranici!

Suradnja

U ostvarivanju ciljeva, CBI surađuje ili ima potporu više organizacija i institucija. Među njima su Hrvatsko biblijsko društvo (HBD), Protestantsko evanđeosko vijeće (PEV) i akademske institucije visokoškolskog obrazovanja, kao i Sveučilišta u Zagrebu.