Novozavjetni grčki audio

1. Evanđelje po Mateju

2. Evanđelje po Marku

3. Evanđelje po Luki

4. Evanđelje po Ivanu

5. Djela apostolska

6. Rimljanima

7. 1 Korinćanima

8. 2 Korinćanima

9. Galaćanima

10. Efežanima

11. Filipljanima

12. Kološanima

13. 1 Solunjanima

14. 2 Solunjanima

15. 1 Timoteju

16. 2 Timoteju

17. Titu

18. Filemonu

19. Hebrejima

20. Jakovljeva

21. 1 Petrova

22. 2 Petrova

23. 1 Ivanova

24. 2 Ivanova

25. 3 Ivanova

26. Judina

27. Otkrivenje