Gajeva 9a, 10 000 Zagreb
+385 (0)1 48 27 291
cbi@bizg.hr

Biblica Croatica

Biblica Croatica – Je izdavačka biblioteka koja se usredotočuje na publiciranje ili reprinte starijih hrvatskih biblijskih izdanja ili stručnih radova iz područja hrvatske biblijske baštine.

CBI resursi uključuju zbirku hrvatskih Svetih pisama, od preko stotinu hrvatskih Biblija i prijevoda iz raznih razdoblja hrvatske biblijske baštine (primarna literatura). Također i pristup nekoliko stotina različitih članaka, knjiga i stručnih tekstova o hrvatskim prijevodima i hrvatskim prevoditeljima Biblije (sekundarna literatura).